Skip to main content

NCLT Hon'ble President and Members

Details of Hon'ble President and Members in position in National Company Law Tribunal
Hon'ble Technical Members
Sr.No Name
1 Sh. Ravikumar Duraisamy
2 Sh. V.Nallasenapathy
3 Dr. V.K.Subburaj
4 Sh. Harish Chander Suri
5 Sh. Shyam Babu Gautam
6 Sh. Kapal Kumar Vohra
7 Sh. Anil Kumar B
8 Ms. Sumita Purkayastha
9 Sh. Rajesh sharma
10 Sh. Chandra Bhan Singh
11 Sh. Laxmi Narayan Gupta
12 Sh. Satya Ranjan Prasad
13 Sh. Raghu Nayyar
14 Sh. Chockalingam Thirunavukkarasu
15 Sh. Veera Brahma Rao Arekapudi
16 Sh. Hemant Kumar Sarangi
17 Sh. Ashutosh Chandra
18 Sh. Prasanta Kumar Mohanty
19 Sh. Narender Kumar Bhola
20 Sh. Virender Kumar Gupta
21 Sh. Binod Kumar Sinha
Hon'ble President and Judicial Members
Sr.No Name
22 Sh. Bethala Shanta Vijaya Prakash Kumar, Hon'ble Acting President
23 Sh. R. Varadharajan
24 Sh. Harihar Prakash Chaturvedi
25 Ms. Manorama Kumari
26 Sh. Rajeswara Rao Vittanala
27 Ch. Mohd. Sharief Tariq
28 Sh. K. Anantha Padmanabha Swamy
29 Sh.M.B.Gosavi
30 Justice (Retd.) Rajesh Dayal Khare
31 Mohammed Ajmal
32 Sh. Patibandla Satyanarayana Prasad
33 Sh. Ajay Kumar Vatsavayi
34 Sh. Rajsekhar VK
35 Ms. Suchitra Kanuparthi
36 Sh. Ashok Kumar Borah
37 Ms. Sucharitha R
38 Sh. Venkata Subba Rao Hari